השיר הזה נכתב בגשם לא מבחין בין דמעות לטיפות. השיר הזה נכתב בגשם לא טעם אהבות לא פרידות השיר הזה נכתב בגשם ובגשם יבשו רגשות.