היינו שני יוצרים בפוטנציה, שלסיטואציה נתונה, נתנו ניסוח אחר... לשיפוטכם:

 

(שלי):

 

בשוך יורה משחית

בין פיח וגדם

הציץ עלה טרי

ובישר סוף זמן

 

כלום לא שמע

על הרס בלי בוקר?

איך נח כרטיה

על אתמולו של אדם

 

ונדם.

 

(והשני:)

 

היורה המטיר ברכתו

על שדמות השלף

החרוכים מן הקיץ

ומרבדים ירוקים

החלו מכסים

את השדות השחורים...