איך היא ברחה,

 הסוררת

פילסה לה דרך

מצאה מפלט

 

דמעה אחת,

מיותמת

פרצה מעומקו של

גרוני הנשנק

 

ופי צחק...