פתאום אתה נראה לי מטושטש

מוכר או לא

מוכר לי

תעתוע מעופש

ובהבזק של נגיעה

מתבהרת ידיעה

כי

אתה הוא

זה אותו אהבתי

ואני היא שצבעת

בגוונים של כח

ורגש,

בעוצמה ורוך

שלא הכרתי

וקשר-מקשר-וקושר

את שנינו

עוטף את ימינו

כתמונה נפלאה