ניסיתי לתאר אהבה ויצא לי תיאור דמותך. לובן צווארך בוסר שפתייך רוך שערך סומק לחייך הבל פיך לחישת קולך ריח פעימות ליבך. הניצוץ שבעינייך צלצול צחוקך עדינותן של ידייך ויופי חיוכך, אלת האהבה...