עד סוף העולם

מצפון עד קצהו

אעביר קריאתי

כמיהתי

שוועתי

 

ואלחש

לכל צמח

עשב ועשב,

אלטף עלעליו

עת ישלח בשורתי

 

ואיתו, אף ציפור

בנדידתה השוקטת

תוציא אל האור

את נימי

נפשי

 

ותפילתי

 

אתה.