ולפעמים
בדידותי
קשה מנשוא
הנשימה נעשית
  כבדה
כשאתה לא פה
והלבד הזה
ככ מכאיב
ומתסכל ומאמלל
פוצע לא מגליד
ולא,
הזמן לא עושה את שלו
לא מתרגלים,
לא מסתגלים,
לא נכבים הרגשות
לא נרגעים העצבים
ואפילו הדמעות
לא מנקות
מטהרות
לא מקלות
הן רק חונקות
אותי
אך נשארת איתנה
ועומדת על משמרה
.בדידותי