געגוע לאלו שהיו ואינם לכל שצרח בי וכבר אינו קיים ואליך...