ראיתי איש שלקח את כל חייו על גבו הוא הלך שפוף מעט ותיק- לא גדול לא קטן על כתפו בפנים חבויים זכרונות, מקופלים חלומות, נמצאים שברי רגשות ו פ י ס ו ת שאיפות וכמיהות. תלתל עטוף במטפחת ספוג ריח אהבה נושנה הממאנת לפפפפפפפפפוווווגגגגגג.......