שתי עיניי גמעו את מילותיה צמאו ללחישותיה ליטפו את שתי עיניה פנים, שיער, צוואר, משב של רוח קר וזר...