העברתי ידיי

על עינייך

רפרוף שפתותיי

במליחות דמעותיך

פעימות ליבי

בקצב נשימותיך

 

והבל פיך

על פניי

מבטיח ,

 

אחד אנחנו