בו נחרוז

בוא נצחק

בוא נברח

בוא נלמד

בוא נתפרע

             נשתולל

                     נתפקע

בוא נלך בוא

נבוא בוא

נכתוב את כל שיש

בו

ונישן...