היא יצאה במחול מטורף. לא יום ולא לילה ריקוד על הדף. המילים לה שימשו כפרטי תלבושות ואפקטים הוסיפה עם זרעי רגשות. דיו כהה נשפך מלכלך קלף בהיר נוצה מפזזת בצעד זהיר. אי דיוק או חדות מופרזת, יורידו מערך יצירתה של רוקדת. ופתאום, בא הרוח ונשא עימו הדף, פסק השיר מנגן, ציפור פרשה כנף או אז, הפסיקה יוצרת ממחול מילים מטורף והשליכה ריקודה שנכתב בחטף.