חבל שלא שתית עוד עד שלא תזכור דבר איך נשקת לי תחת עץ הקלמנטינות ריח פרי הדר עלה אז באפינו התערבב עם ריח בושם של גופינו והתאדה כמו חלום אהבתינו.