אין מי שיבכה עלייך

ילדה שלי

אך כולנו יושבים

ובוכים

 

אין מי שיתאבל על העדרך

קטנה שלי

אך כולנו חשים

וכואבים

 

אין מי שיזעק את כאבך

תמימה שלי

וכולנו שותקים

.