איך כל הלבן הזה,

הנקי כל כך

הטהור

הזך

השלו והמרומם

הישר

משול לכל הצבע, הרעש

העמדת הפנים

החיצוניות המוחצנת

הצביעות הנמהלת

באדי הכוהל, השקר והקולניות

?

ואולי

זה היופי

 קידוש החול, החומר, הקול

הכל

והעלאתם ברוח, בטוהר

באמת הפנימית,

עם הבנה מציאותית

שפורים ככיפורים

הכח בידינו

לתקן את דרכינו

לנקות את נשמתנו

עד שיכופר

.