ואדע כי יום חג לה ואצא לפניה בשיר ומחול של שמחה יעטוף את חייה ובערוב ימיה אדע כי תם לו יום חג