רחמנים בני רחמנים

רחמו עליי שאו עיניכם וראוני

כשם שאני

נטולת כל

 

רחמנים בני רחמנים,

רחמו על ימיי

על נפשי

העניקו לי חיים

 

רחמנים בני רחמנים

האזינו לשוועתי

העלו את דמעתי

כעולה וכקורבן

 

כמתאבן לרחמיכם...