ואני, ערלת השפתיים דלת השפה נגשת עם דיו ונוצה בחיל ורעדה אל נייר אשר בין שורותיו אליך אשא שיר אהבה