איך ישבנו שם כולם זה לא היה מתוכנן המבט הזה שחמק לי לא היה מתנשא זה פשוט ש... זה לא שאתם שונים, לא שאני אחרת זה הקו הזה שחוצה בינינו כמו הנר שמבדיל בין קודש לחול כמו יום שני שהפריד בין שמים למים כמו המפגש הזה שניתק בין העולם שלכם לביני ופעם, חשבתי שארצה להיות אחת מכם אבל לא עוד כי כמוכם לא ארצה להיות