האש ליחכה את שדות האושר לרגלינו הרוח טיהרה במעופה רגשות אוהב השמש כששקעה סימלה את סוף ימינו וגשם שירד שטף נחלי כאב