עלי זכרונות שיבשו זה מכבר וקול כינורות מבשר סוף עבר וריח ובית ובובה רטובה יונקים משדי אדמה חרוכה ומרירותה....