רגש מכתיב מציאות, ככה זה- זאת לא תאוריה. באי רציונאליות וחוסר רגישות, פועלים בהתאם להוראות לב פגוע שלא מבין ולא רואה את מה שנכון וכדאי וצודק ואולי דווקא הוא זה שיודע ולא טועה וברגישות, מרגיש רגש מכתיב מציאות.