רציתי להעניק לאחר את ליבי ואז התברר לי כי אין בו דבר לא נותר בי כל רגש לא פעימה לא נשמע עוד מקצב נגינה, מאז שהלכת נדם הכל איתך.