איך התכערת,

כמעט ולא נתפס

זה לא הקמט שנוסף לפניך

אין זו שערה נוספת שנשרה מראשך

זהו אותו חיוך מריר

אותה יהירות לא מוצדקת

אותו עיוורון לצבעים

לאנשים, למצבים ל

רגשות

לכל דבר שאיננו

אתה

ואין בלתך

כאילו מאז ומעולם

השמש האירה

רק למענך

אפסות נשקפת מעיניך

בוז מהסובבים אותך

איך לא ראיתי זאת קודם

ואולי ראיתי

ובחרתי לראות

את יופיי שלי

בך