שמח תשמח

רעים האהובים

שלא תעלה קינאתם

זה על זו

שיתחדשו

ויתקדמו,

יהיו שלווים ורגועים.

שלא יעלימו

ולא

יסתירו

שיעמדו חזקים מול

רוחות השינויים,

 

שמח תשמח

רעים האהובים.