התעלמתי כי גם אתה לא ניגשת לא אמרת מ י ל ה שתקתי כי גם קולך לא נשא שמי לא נשמע ופתאום התעוררו לחיים זכרונות נשכחים ואולי עוד דברים שרציתי לשכוח ואולי רק פסקו מספר