רגע לפני שהפכת לשיר, היית מתיקות דמעותי וגם מליחותן.