תולעים נוגסות ברקב ליבי ועיט חג ממעל צורח במעופו את המוות שבבדידותי איזו ר י ק נ ו ת לחיות בלי חיים לחיות בלי לשמוע פעימות והמיית האהבה