ולפעמים, נדמה כי אין רוח נדמה כי אין שקט ודממה שצורחת בלי קול...