איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

רגלינו-אוהב, ימינו-כאב

בליל חורבן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה