איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

התחדשות

יש לי כוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה