איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

זה מוזר

לא הייתי כאן זמן רב...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה