במעוף הציפור לקול מָשָק כנפיים בחלוף היום אחר מֶתֶק שפתיים זרקה בנו שיבה בין ענפי האלון שירתה של הרוח בין טיפות של סתיו ועם ריח תפוח, ראינו את יופיה