דונה לאורה

מוקדש לכל הטרובדורים.

לכבול המילים בסונטה. האהבה הבלתי מושגת לקצב.

ושוב הסערה עד שוך---

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה