דונה לאורה

מוקדש לכל הטרובדורים.

נאמר כי איני מן הכותבים בשורה, הרי-

לכבול המילים בסונטה. האהבה הבלתי מושגת לקצב.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה