דונה לאורה

מוקדש לכל הטרובדורים.

סונטת געגועיי לאביר של חיי, מן הקרב טרם שב, לא אדע את פניו.

לכבול המילים בסונטה. האהבה הבלתי מושגת לקצב.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה