דונה לאורה

מוקדש לכל הטרובדורים.

כיוון ששאלתם אומר

ושוב הסערה עד שוך---

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה