*מתקרבת *

בת 20.

ערב סוכות.

לקראת כלה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה