Diminished מריה

מה כבר אני יכולה לספר? אם אומר משהו זה ישמע פלצני, מתנשא או סתם לא במקום. אני בן אדם, מה לעשות- קורה.... אני בגיל הנעורים בינתיים ועוברים עלי כל מניי דברים מאוד מעניינים. הכל כתוב למטה, למעשה...

הכמיהה לחיים

Once Upon a Time

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה