אלוקיי,

השכיבני לשלום:

כסה אותי בשמיכה של שלוה

כמו שמכסים ילד בטרם הלַיִל

ופרוש מעליה צִיפַּת שלומך

והדק אותה מתחתיי הדק היטב

שלא תסתנן צינת הטרוף הסתוית

וארוז אותי מכורבלת בהגנתך

 

ובאישון לילה

נא אל תשכח-

לגלוש אל משכבי על בהונותיך

להיטיב שמיכותי שגלשו בלי מֵ

שִׂים נא ידך הטובה על מצחי

וברך אותי בברכת כֹּה

הַנִים-לֹא-נִים:

 

ברכני השם ושמור אותי

האר השם פניך אלי וחֹן אותי

שא השם פניך אלי ושים לי

שלום.