הסתיו כופה עצמו עלייך ומשהו בך קופא הן רק עכשיו היה הקיץ ולבשת לבן ופתאום מת לך אלול בידיים ותשרי ערום ומפרפר וקר לו ועוד לא הוצאת את בגדי החורף מהמדף העליון. וראש השנה עומד לך עכשיו כמו גוש בגרון. -- יש כמוני מליונים בחנויות לכלי בית מחפשים משהו לפצות על זה שלא היו שם כל השנה ואם אפשר לעטוף, זאת מתנה.