משנכנס אדר גברו עלי הגעגועים, כמו רחבו ותפחו מידותיו של הלב. ותחת שמיים רעננים מגשם למדתי להאזין- להמיית הניגון להלמות הדאגה להתנפצות הכמיהה--- שמעתי איך בהססנות של גוזל ערום ורועד בוקעת שמחה.