היא לבושה לבן הוא מבטו עורג אליה המוני אנשים שירה סוחפת והם שניהם בתוך עצמם החדר נעלם ורק תמצית השלמות מתנוצצת בהבזק מבטיהם לאט לאט צעד ועוד צעד מקרב בינהם ראש מורכן שפתיים מתנענעות בהבזק חיוך ודמעה ופניה לא מגולים עוד אך רגשותיהם- ברורים לעיני כל עוד רגע והיא תקודש