תן לי רגע אחד לאסוף את הכאב הזה שעוד היה פה, רק עכשיו... לצרור אותו ולהשליך ממרומי ההר ל ע ז א ז ל ולצפות בו, איך הוא מתרסק איברים איברים ולהפנות פניי וללכת לי הלאה. כבר כּוּפָּר...
יש בעולם אמת אחת והיא פשוטה וכואבת. הסוד הוא-- להתקרב לקצה התהום להביט לה עד העומק של החושך, להתגבר על הסחרחורת להסתובב ולהמשיך...