הפעם,למרות כל ניסיונות העבר, הייתי מלאת אמונה ידעתי שההתעלות מעל האכזבות, זו החלטה נבונה. הבחורה שהכירה בינינו, סידרה לי אותו בקומבינה, והזכירה לי, לקחת בקלילות, ושלעדכונים היא ממתינה. החלטתי לפתוח ספר חדש, וקייותי שהפעם זו תהיה ההתחלה האחרונה. ממש הרגשתי בכל עצמותי, שזה הזמן וזו העונה זה היה נראה שהפעם זו החלטה נכונה. כל הערב הרגשתי כאילו זו בחינה כמו פיל מתהלך בחנות של חרסינה המינון היה גרוע, ואני לא קראתי את התמונה, וכך הערב פשוט התנהל לו מתאונה לתאונה ואחרי, סגרתי את הדלת ובלב ציפיה טעונה ציפורניים כוססת, לצלצול ממתינה... לכל הרוחות שוב נפל לי הסופלה גבינה