בלילה יש זמן אחר. והעולם, באור הירח, זר ועם זאת מוכר- מוזר מתעתע. בלילה אין לאן למהר. יש זמן לבפנים, הוא צומח, מתוק ועם זאת קצת מר- נשזר וכמהַ.