אני פורשת כפיי לקבל את הטעם ההוא שלחלוחית ממנו או ריחו המריר-המתוק כבר גונבו אליי בחשאי. צלליות חסרות שם מרחפות סביב תודעתי אם אתרכז הרבה ודאי אמצא. אבל אולי נוח לי עם החיכיון הזה עם חוסר הידיעה שרק איתו התקווה אפשרית.