"אני מעדיפה את הגיחוך שבכתיבת שירים, על הגיחוך שבאי כתיבתם".    ויסלבה שימבורסקה    .