עם הירח המתעגל גם בי נובט משהו וקמל ומותיר שרידיו בי בגופי הכמה.