בשארית כוחותינו נמלטנו. נתת לי יד, וביחד ברחנו משדה הקרב הזה שיצרנו בעצמנו. ואני, מפוחמת כולי, נתתי לך להוביל אותי בשבילים הבהירים שחרצו הדמעות.