בעקבות משיח תהא האמת נעדרת. נעלמת לי, אמת שלי. בשברי זכרוני היית לצידי את חירותי. היום מול שקרים, תועבה, זוהמה-- משהו בי זועק לרגע- ורגע אחרי כן כבה. הלא פעם הייתי שונה.. פעם היה בי כוח לצאת לשוק להכריז ולומר שבת היום לה'. והיום? רק קטעי-ידיעות, חצאי מילים. פגישה, חצי פגישה. איפה האמת שבי? למה נשארתי פה, מול השקר, לבד? אלוקים שלי, הייתי פעם קרובה. רחקתי. השיבני אליך ואשובה. חדש ימי כקדם. ברגעי הכוח שלי אין בי צורך להוכיח, להתעמת. גם מילותי משתתקות הופכות לאלם. ואיני זקוקה עוד לצאת לשוק ולהכריז. טוב לי בידיעה. שלי בלבד. וטוב לי באלוקים. בעקבות משיח תהא האמת נהדרת.