א. הלילה עומד באוויר כמו גוש בגרון והבדידות נוקשת על דלתי כֹּל בדידותי דופקת. ב. פשטתי את עצבותי איככה אלבשנה רחצתי את פחדיי איככה אטנפם ג. בטרם שנתי ליטפתי את כל כמיהותיו הן זקוקות לחמלה, פעמיים ביום אם אפשר גם חיבוק חפוז. ..האמנם ראויים נהיה למִתקו של האור הגנוז? רק היאוש נחלו אכזב. בדידותי שלחה ידה מן השְׁחוֹר ומעי המו. עליו. ד. גן נעול אחותי כלה ואני בגני כלה כלתה נפשי לאשר יבוא ויניח לי ויניח את אהבתי שתשצוף בלי שפל. בלי חוף. ה. מה לך אישה בעזות מצח. שאין לך מצח לתֹבעו בפה ואת מתפלשת בעפר תשוקותייך אל המעין החתום. יש לך אותו מלבדו אין מאום ובמקום למשול בך הוא עוזר לך לקום.