לחיות. לחיות, לחיות, לחיות. כמה שיותר. בכל הכוח, במלוא העוז. להט טבעי משתלט על גופי מרקיד את דמי מחדד את הצבעים סביבי מתסיס אותי. לאכול. לרקוד. להיות. מול המוות, אני פשוט מוכרחה לחיות.