משהיה דודי לי בכרמי עין גדי להטה עלינו השמש כמו אין צינה בעולם. וריח הכופר עולה ממצולות ים המוות ומקצב הגלים חוזר על קריאה קדמונית נואשת לחיות. ידעתי את שאהבה נפשי ולא ידעתי את נפשי באוויר החם והבשל והמתוק כיין המשומר זאת הפעם גמעתי אותך דודי גם מן המר ומרירותך עלי כדגן וכתירוש וכיצהר שם בכרמי עין גדי בין עצי תמר.